สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ
หมู่ที่ 2 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
เบอร์โทร 056-905437