ข่าวย้อนหลัง  
  ถ่ายทอดความรู้การผลิตมะนาวนอกฤด
  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว พิจิตร 1
  การให้ความรู้ ส่งเสริมแนะนำ กลุ่มยุวเกษตรกร