*ผลิตภัณฑ์ล้อเกวียนงาม เที่ยวฟาร์มนกกระจอกเทศ สวนเกษตรไร่องุ่น กราบพุทธคุณหลวงพ่อเขียน แวะเวียนแหล่งไวน์รสดี แร่ยิปซั่มมีมากหลาย อำเภอสุดท้ายของจังหวัด เชิญสัมผัส "ดงเจริญ"
     
 
แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศ สนง.เกษตรอำเภอดงเจริญ
นางมะยม เนียมสุวรรณ์
เกษตรอำเภอดงเจริญ
 
 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดงเจริญ....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร..คลิกอ่านรายละเอียด
ตรวจแปลงพืชหลากหลาย ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางมะยมเนียม สุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และนางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนทหารในพื้นที่ ได้ออกตรวจแปลงเกษตรกร ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาว อัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกตรวจแปลงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย หมู่ที่ 3, 4 และ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เกษตรกร 16 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 80 ไร่ ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 27 กันยายน 2559 นางสาวอัญชลี  ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ออกติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ...คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ...คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 นาง มะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 25-29 เมษายน 2559 นาง มะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1...คลิกอ่านรายละเอียด

ภาพข่าวย้อนหลัง...


มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว) โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559 (มาตรการที่ 1)
มอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด) โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/2559 (มาตรการที่ 1)
การจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)
การจัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)
จัดอบรมโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
เตรียมความพร้อมกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
เตรียมความพร้อมโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ข่าวย้อนหลัง...

 
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
ข้อมูลการผลิตพืช รต.
แผนงานโครงการกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน
ประชุมประจำเดือน DM
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ของดีประจำอำเภอ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มอาชีพการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ศูนย์ข้าวชุมชน
การจัดการความรู้ KM
MRCF
แผนที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มฯ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว
หนอนเจาะดอกและฝักถั่ว
แมลงบั่ว
โรคไหม้ข้าว
แมลงหล่า
โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ
แมลงวันผลไม้
ไรแดงมันสำปะหลัง
การเข้าระบบรายงานแปลง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
ไทยรัฐ / เดลินิวส์ / มติชน /
/ ข่าวสด / คมชัดลึก
 
 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.6 จังหวัดเชียงใหม่  
สสข.9 จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
พิษณุโลก 2
พิษณุโลก 80
กข.41
กข.47
กข.31
มะลิ 105