*ผลิตภัณฑ์ล้อเกวียนงาม เที่ยวฟาร์มนกกระจอกเทศ สวนเกษตรไร่องุ่น กราบพุทธคุณหลวงพ่อเขียน แวะเวียนแหล่งไวน์รสดี แร่ยิปซั่มมีมากหลาย อำเภอสุดท้ายของจังหวัด เชิญสัมผัส "ดงเจริญ"
     
 
แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศ สนง.เกษตรอำเภอดงเจริญ
นางมะยม เนียมสุวรรณ์
เกษตรอำเภอดงเจริญ
 
แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอดงเจริญ
ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
ข้อมูลการผลิตพืช รต.
แผนงานโครงการกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงาน
ประชุมประจำเดือน DM
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ของดีประจำอำเภอ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มอาชีพการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้ ศพก.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ศูนย์ข้าวชุมชน
การจัดการความรู้ KM
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว
หนอนเจาะดอกและฝักถั่ว
แมลงบั่ว
โรคไหม้ข้าว
แมลงหล่า
โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ
แมลงวันผลไม้
ไรแดงมันสำปะหลัง
โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
ไทยรัฐ / เดลินิวส / มติชน
ข่าวสด / คมชัดลึก
 
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา09.30 น. นายพรชัย แก้วเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2561.....คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดเก็บต้นทุนการผลิตและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา.....คลิกอ่านรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณฐมน เก่งกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกแปลงใหญ่.....คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"..........คลิกอ่านรายละเอียด

ภาพข่าวย้อนหลัง...


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.6 จังหวัดเชียงใหม่ 
สสข.9 จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก 2
พิษณุโลก 80
กข.41
กข.47
กข.31
มะลิ 105

ศูนย์เรียนรู้ ศพก.