ข่าวย้อนหลัง  
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายวัฒนา  แซ่ลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการ 4) ชื่อโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมู่ที่ 3...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 22 เมษายน 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการ 4) ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2559 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ชื่อโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ต.วังงิ้ว สถานที่ไปตรวจเยี่ยมมีดังนี้...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 4-8 เมษายน 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใต้...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใต้...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใตั... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 7-11 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่1 ครั้งที่2 ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เกษตรกร 50 ราย... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เกษตรกร 50 ราย ... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่1-5 กุมภาพันธ์ 2559เกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1... คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้จัดอบรมโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 4-14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและความยากจน ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชื่อโครงการย่อยลดต้นทุนการผลิตข้าว...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดวังบงค์ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร...คลิกอ่านรายละเอียด
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งจังหวัดพิจิตร
ประชุมชี้แจงสถานการณ์และผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น...คลิกอ่านรายละเอียด
วันที่ 23 กันยายน 2558 ภาคเช้า นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้ดำเนินการจัดประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/2559 ณ วัดไดวังหินแรง ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร...คลิกรายละเอียด
วันที่ 22 กันยายน 2558 ภาคเช้า นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้ดำเนินการจัดประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/2559 ตำบลห้วยพุก ณ วัดไดลึก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร...คลิกรายละเอียด
วันที่ 21 กันยายน 2558 ภาคเช้า นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ได้ดำเนินการจัดประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/2559 ณ วัดไดรัง ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร...คลิกรายละเอียด
วันที่ 18 กันยายน 2558 นาย ประชิต เจริญช่ำ นายอำเภอดงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ต้อนรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เขตที่ 9...คลิกรายละเอียด
วันที่ 15 กันยายน 2558 นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นวส.ปฏิบัติการ และนายวัฒนา แซ่ลี นวส. สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ไปเป็นวิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในนาข้าว ประจำปี 2558.. คลิกรายละเอียด
new8

วันที่ 9-11 กันยายน 2558 นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงใหม...่ คลิกรายละเอียด

new7 วันที่ 14 และ 18 สิงหาคม 2558 เกษตรอำเภอดงเจริญ ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ประสบปัญหาธรรมชาติ (ภัยแล้ง) อำเภอดงเจริญ...คลิกรายละเอียด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเกษตร อำเภอดงเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายประชิต เจริญช่ำ เป็นประธาน ในการเปิดงาน และ นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร...คลิกรายละเอียด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เกษตรอำเภอดงเจริญ ออกติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่หมู่ 7 และหมู่ 10 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ มีเกษตรกรจำนวน 25 ราย...คลิกรายละเอียด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการ คชภอ. ช่วงบ่าย จัดประชุมชี้แจง โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ณ วัดวังหินแรง ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ เกษตรกรจำนวน 254 ราย .คลิกรายละเอียด

วันที่ 7 กรกฎาคม 25 58 จัดประชุมชี้แจง การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , การติดตาม สถานการณ์ภัยแล้ง , การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า , ณ วัดตลิ่งชัน หมู่ที่ 3 ตำบลวังงิ้ว เกษตรกรร่วมประชุม 225 ราย เวลา 13.00 น. ณ วัดวังเรือน เกษตรกรร่วมประชุม 215 ราย...คลิกรายละเอียด
ัวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 จัดเวทีหมู่บ้านและกลุ่ม ศดปช. หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ ประชาสัมพันธ์นโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมอบน้ำหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรกร เกษตรกรร่วมเวที 35 ราย.คลิกรายละเอียด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตร อำเภอดงเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ร่วมกันสุ่มตรวจพื้นที่ พืชไร่ที่เสียหายจากภัยแล้ง..คลิกรายละเอียด
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร ติดตาม คัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ดีเด่น ปี 2558 สาขาทำสวน นายกันหา พานพงษ์ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ.... คลิกรายละเอียด
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร คัดเลือกติดตามการดำเนินงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำพริกไร้สารกันบูด หมู่ 3 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ ..คลิกรายละเอียด
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร การคัดเลือก สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2558 สาขาศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 3 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ ..คลิกรายละเอียด